CLO + DPH + Náklady na přepravu

Nákup pro soukromou potřebu

Novinky od roku 2021

Nová pravidla ohledně DPH v přeshraničním elektronickém obchodu, měla platit již od 1.ledna 2021. Dne 8. května 2020 Evropská komise rozhodla o odložení o šest měsíců, a to z důvodu praktických obtíží, které vyplynuly z blokovacích opatření přijatých k omezení pandemie coronaviru. Jakmile je Rada přijme, budou pravidla platná od 1. července 2021 místo od 1. ledna 2021, což má členským státům a podnikům poskytnout dostatek času na přípravu. Naše vláda již v pondělí 11. května 2020, schválila novelu zákona, kterou se mění zákon o DPH a celní zákon, který tuto problematiku upravuje. Od kdy tedy definitivně začnou nová pravidla platit a jak budou opatření konkrétně vypadat, se tedy ještě ukáže.

V roce 2021 tak bude zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 EUR (cca 550 Kč). Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard EUR a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.Konec osvobození od DPH znamená, že na všechny zásilky, včetně těch drobných, se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za ní (tj. poplatek za zastupování Českou Poštou, činí 200 Kč a navíc se započítává do základu pro výpočet DPH). Kromě toho, již teď víme, jaký je to pro celníky nápor a jak dlouho zůstává zboží zaseknuté na naší proclívací poště. Dá se předpokládat, že s novou legislativou, dojde ještě k dalšímu prodlužování doby dodání zásilek.

Modernising VAT for cross-border e-commerce

Jak nakupovat od roku 2021

NAKUPUJTE OD OBCHODNÍKA SE SKLADEM V EU! Již nyní lze na Aliexpress a eBay najít obchodníky, kteří zboží zasílají ze skladu v EU. Časem jich určitě ještě přibude. Zboží do ČR, tak již dorazí proclené a Vy tak vše zaplatíte již v ceně nákupu. Zda Aliexpress bude mít rovnou nějaký větší sklad v EU a jakým způsobem přizpůsobí uživatelské prostředí internetového obchodu, se teprve ukáže než pravidla vyjdou definitivně v platnost.

Pro hodnotu v USD si stačí najít kurz DOLAR/USD a vynásobit. Např. 21/1/2015 je kurz cca 1,15 x 150 = 172,50 USD a 1,15 x 22 = 25,30 USD (celní správa počítá s kurzem platným předposlední středu předchozího kalendářního měsíce).

Úhrnná* hodnota zboží nepřesahuje 22 EUR => osvobozeno od cla a od DPH

Vlastní hodnota zboží do 150 EUR a současně úhrnná* hodnota zboží nad 22 EUR => osvobozeno od cla, ale vyměřena DPH

Vlastní hodnota zboží nad 150 EUR => bez osvobození, vyměřeno clo a DPH

*Úhrnná hodnota zboží = vlastní hodnota zboží + náklady na dopravu a pojištění

*Osvobození od cla se nevztahuje na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody a tabákové výrobky

*informace aktuální k lednu 2015

Např. MOBILNÍ TELEFON, je od cla osvobozený. Zaplatíte tedy "jen" DPH 21% z hodnoty telefonu + nákladů na přepravu a pojištění.

Příklad: Obuv v hodnotě 145 EUR, vezla ČP, doprava zdarma. Budete platit jen DPH a 192 Kč poplatek za proclení ČP, který se počítá do základu pro výpočet DPH. Tedy 145*27,945=(4052+192)*0,21=891+192= cca 1083 Kč

Výše CLA

Výši CLA zjistíte na stránkách celní správy na uvedeném odkazu. Většinou se pohybuje do 15% ceny zboží. -> Postup zjištění, jaké bude CLO při dovozu zboží

Výpočet DPH a CLA

Zásilky EMS se zbožím neobchodní povahy:
CLO = x% z (hodnota zboží + dopravní náklady)
DPH = 21% z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO)

Balíky a listovní zásilky se zbožím neobchodní povahy:
CLO = x% z (hodnota zboží + dopravní náklady)
DPH = 21% z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO)

Měsíční kurzy pro výpočet cla a ostatních poplatků, jsou na stránkách celní správy 

Většina obchodníků z Číny, zasílá zboží s označením "GIFT" a hodnotou deklarovanou pod 22 EUR. V některých případech, pustí na celnici zboží rovnou do volného oběhu, ač je hodnota zboží vyšší a Vám tak přijde balíček bez jakýchkoliv doplatků. V některých případech se však připravte na to, že zásilka může být zadržena za účelem zjištění reálné ceny a úřad bude vyžadovat k zásilce doklady.

Vzhledem k tomu, že se pak DPH počítá z částky zahrnující v sobě náklady na přepravu, kromě dokladu o zaplacení, je vhodné ještě přiložit náhled objednávky, kde bude doprava vyčíslena. Jinak celníci vychází ze svých tabulek, ve kterých by cena přepravy mohla být dražší než skutečná.

Změny od 1.5.2016

Od 1. 5. 2016 dochází ke změně výpočtu celní hodnoty. Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 139 se poštovné (až na místo určení) zahrnuje do celní hodnoty zboží u všech druhů zásilek.

Pokud nebude poštovné uvedeno na zásilce, nebo její výši nedoloží příjemce zboží, poštovné bude stanoveno dle platného ceníku ČP.

Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 138 odst. 3 se v případě zásilek označených na přiložených dokladech jako „free shipping, „free postage“ poštovné musí započítat do celní hodnoty.

Pokud je z průvodních nebo jiných dokladů patrné, že je poštovné součástí ceny skutečně placené (např. „postage included“) – poštovné se připočítávat nebude – viz Stanovisko Celní správy (docx, 28kB).

Poplatek za služby celního deklaranství

Další poplatek, který můžete platit, je poplatek za služby celního deklarantství. Každá přepravní firma má svůj ceník, ve kterém aktuální výši poplatku najdete.

Od 7.1.2015, vybírá tento poplatek i společnost DHL. Ten činí 2% z celkové částky cla, daní a DPH (min. 490 Kč, max. 2000 Kč). Nevím jak Vám, ale poplatek 490 Kč, který se bude týkat většiny z nás, nám přijde poněku přes čáru. Takže budeme raději absolvovat papírování s Českou poštou.
Pro úplnost: poplatek mají nižší jen zákazníci s přiděleným zákaznickým číslem, kteří pravidelně aktivně služeb DHL využívají a zcela se vyhnou poplatkům zákazníci s přímým inkasem z účtu - jen pro zákazníky s IČO, kteří zboží dovážejí pro komerční účely.

UPS za tyto služby zaplatíte 270 Kč

V případě zastupování Českou poštou:. Z důvodu inflace vyhlašované ČSÚ dochází od 1. 1. 2015 k úpravě cen u vybraných položek služeb poštovní celní deklarace, a to v bodě 1.1 a 2.1 ceníku ČP ze stávajících 96 Kč na 99 Kč (předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace), a v bodě 2.2 ze stávajících 180 Kč na 192 Kč (předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu na základě udělení Plné moci). Některé přepravní společnosti jako např. DHL, mají poplatek za odbavení zpravidla v ceně za přepravu.

99 Kč zaplatíte - pokud celní deklarant uváží, že zásilka nesplňuje předpoklady k celnímu odbavení a může mít klidně hodnotu pod 22 Euro - a budete muset doložit vyžádané doplňující doklady. Poplatek zaplatíte i přesto, že nedojde k vyměření cla ani DPH a zboží propustí do volného oběhu.

192 Kč zaplatíte - v případě, kdy bude vyměřeno CLO a/nebo DPH ať už od vás ČP bude vyžadovat doplňující doklady k zásilce nebo ne. Pokud by po Vás pošta vyžadovala podklady k zásilce a vy jste se rozhodli, že se budete zastupovat např. sami a nedáte poště plnou moc k zastupování, uhradíte v každém případě 99 Kč za umísnění do dočasného skladu České pošty.

Od poplatku doporučujeme uschovat doklad o zaplacení s vyznačením datem.

Při celním řízením, se nemusíte nechat zastupovat Českou poštou a můžete si ho vyřídit sami na poště Praha 120. Celní úřad od vás bude žádat doložení hodnoty zboží. Pokud budete chtít zastupovat Českou poštou, je zapořebí doložit ještě plnou moc a prohlášení o neobchodní povaze zboží.

Veškerou komunikaci lze vyřídit po e-mailu. Daně a poplatky za proclení, zaplatíte při doručení zásilky formou dobírky.

Vyčepravájící informace ohledně odbavení zásilky najdete zde.Další užitečné odkazy:

Celní správa, odbavování poštovních zásilek

FAQ - časté otázky k celnímu řízení Česká Pošta

Společný celní sazebník EU