CLO + DPH + Náklady na přepravu

Nákup pro soukromou potřebu v rámci EU

V úvodu jsem zmínila, že se zaměříme na nákup v rámci EU, kvůli clu a DPH, které se v rámci EU neplatí (resp. je započtené již v ceně). Nicméně, protože lze nakoupit i na Amazonu mimo EU, případně od obchodníka na evropském amazonu, který ale zboží zasílá ze svého skladu mimo EU, je třeba celní problematiku, zmínit. 

Nákup pro soukromou potřebu ze zemí mimo EU

Novinky od roku 2021

Nová pravidla ohledně DPH v přeshraničním elektronickém obchodu, měla platit již od 1.ledna 2021. Dne 8. května 2020 Evropská komise rozhodla o odložení o šest měsíců, a to z důvodu praktických obtíží, které vyplynuly z blokovacích opatření přijatých k omezení pandemie coronaviru. Jakmile je Rada přijme, budou pravidla platná od 1. července 2021 místo od 1. ledna 2021, což má členským státům a podnikům poskytnout dostatek času na přípravu. Naše vláda již v pondělí 11. května 2020, schválila novelu zákona, kterou se mění zákon o DPH a celní zákon, který tuto problematiku upravuje. Od kdy tedy definitivně začnou nová pravidla platit a jak budou opatření konkrétně vypadat, se tedy ještě ukáže.

V roce 2021 tak bude zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 EUR (cca 550 Kč). Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard EUR a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.

Konec osvobození od DPH znamená, že na všechny zásilky, včetně těch drobných, se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za ní (tj. poplatek za zastupování Českou Poštou, činí 200 Kč a navíc se započítává do základu pro výpočet DPH). Kromě toho, již teď víme, jaký je to pro celníky nápor a jak dlouho zůstává zboží zaseknuté na naší proclívací poště. Dá se předpokládat, že s novou legislativou, dojde ještě k dalšímu prodlužování doby dodání zásilek.

Modernising VAT for cross-border e-commerce

Úhrnná* hodnota zboží nepřesahuje 22 EUR => osvobozeno od cla a od DPH

Vlastní hodnota zboží do 150 EUR a současně úhrnná* hodnota zboží nad 22 EUR => osvobozeno od cla, ale vyměřena DPH

Vlastní hodnota zboží nad 150 EUR => bez osvobození, vyměřeno clo a DPH

*Úhrnná hodnota zboží = vlastní hodnota zboží + náklady na dopravu a pojištění

*Osvobození od cla se nevztahuje na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody a tabákové výrobky

*informace aktuální k lednu 2015

Výše CLA

Výši CLA zjistíte na stránkách celní správy na uvedeném odkazu. Většinou se pohybuje do 15% ceny zboží. -> Postup zjištění, jaké bude CLO při dovozu zboží

Výpočet DPH a CLA

Zásilky EMS se zbožím neobchodní povahy:
CLO = x% z (hodnota zboží + dopravní náklady)
DPH = 21% z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO)

Balíky a listovní zásilky se zbožím neobchodní povahy:
CLO = x% z (hodnota zboží)
DPH = 21% z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO)Pokud objednáte zboží, ze země mimo EU, může si celník vyžádat doklad dokazující hodnotu zboží. Většinou stačí print screen objednávky. Důležité je, aby v objednávce byla vyčíslena doprava, protože DPH se počítá z částky zahrnující v sobě náklady na přepravu. Pokud byste neměli doklad, kde je vyčíslena, celníci vychází ze svých tabulek, ve kterých by cena přepravy mohla být dražší než skutečně byla.

Změny od 1.5.2016

Od 1. 5. 2016 dochází ke změně výpočtu celní hodnoty. Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 139 se poštovné (až na místo určení) zahrnuje do celní hodnoty zboží u všech druhů zásilek.

Pokud nebude poštovné uvedeno na zásilce, nebo její výši nedoloží příjemce zboží, poštovné bude stanoveno dle platného ceníku ČP.

Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 138 odst. 3 se v případě zásilek označených na přiložených dokladech jako „free shipping, „free postage“ poštovné musí započítat do celní hodnoty.

Pokud je z průvodních nebo jiných dokladů patrné, že je poštovné součástí ceny skutečně placené (např. „postage included“) – poštovné se připočítávat nebude – viz Stanovisko Celní správy (docx, 28kB).

Od 1.1.2015 jsou poplatky České pošty za služby celního deklarantství 99 Kč (předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace), a 192 Kč (předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu na základě udělení Plné moci).

99 Kč zaplatíte - pokud celní deklarant uváží, že zásilka nesplňuje předpoklady k celnímu odbavení a může mít klidně hodnotu pod 22 Euro - a budete muset doložit vyžádané doplňující doklady. Poplatek zaplatíte i přesto, že nedojde k vyměření cla ani DPH a zboží propustí do volného oběhu.

192 Kč zaplatíte - v případě, kdy bude vyměřeno CLO a/nebo DPH ať už od vás ČP bude vyžadovat doplňující doklady k zásilce nebo ne. Pokud by po Vás pošta vyžadovala podklady k zásilce a vy jste se rozhodli, že se budete zastupovat např. sami a nedáte poště plnou moc k zastupování, uhradíte v každém případě 99 Kč za umísnění do dočasného skladu České pošty.

Od poplatku doporučujeme uschovat doklad o zaplacení s vyznačením datem.

Při celním řízením, se nemusíte nechat zastupovat Českou poštou a můžete si ho vyřídit sami na poště Praha 120. Celní úřad od vás bude žádat doložení hodnoty zboží. Pokud budete chtít zastupovat Českou poštou, je zapořebí doložit ještě plnou moc a prohlášení o neobchodní povaze zboží.

Veškerou komunikaci lze vyřídit po e-mailu. Daně a poplatky za proclení, zaplatíte při doručení zásilky formou dobírky.

Vyčepravájící informace ohledně odbavení zásilky najdete zde.

Od 7.1.2015, vybírá tento poplatek také DHL a to 2% z celkové částky cla, daní a DPH (min. 490 Kč, max. 2000 Kč). UPS za tyto služby zaplatíte 270 KčUžitečné odkazy:

Celní správa, odbavování poštovních zásilek

FAQ - časté otázky k celnímu řízení Česká Pošta

Společný celní sazebník EU